Voor een perfectionering van het gehele plaatje ga je naar hemsted.nl

Homepage-smokings-2Voor een perfectionering van het gehele plaatje ga je naar hemsted.nl

 

Ik val op mijn vriend, ook nu drie jaar later, vind ik hem nog steeds de meest sexy man op aarde. Ik ben overigens niet de enige die dat vindt, ik bedoel, ook objectief gezien is hij behoorlijk easy on the eyes. Maar ik geniet nog vaak als ik hem een ruimte zie binnenlopen en zie wat voor effect hij op zijn omgeving heeft. Hij maakt alles en iedereen mooier, hij straalt dat af op de een of andere manier. Natuurlijk is zijn uitstraling daarin ook heel belangrijk maar dat is niet het enige, hij ziet er ook gewoon erg goed verzorgd uit. Ik vroeg hem laatst eens waar hij zijn pakken altijd haalt en hij doet het gewoon online, bij hemsted.nl. Bijzonder, want kennelijk kun je gewoon je maten doorgeven bij hemsted.nl en het soort pak bestellen dat je wilt hebben en dan wordt het gewoon gemaakt voor je – ideaal. Ik heb mijn vader ook al aangeraden eens een kijkje te nemen op hemsted.nl, die kan dat ook wel gebruiken. Maar naast zijn goede kledingkeuze is er natuurlijk ook nog gewoon het feit dat mijn vriend een behoorlijk goede kop heeft die heel sprekend is. Hij heeft een mooi drie dagen baardje, dat hij altijd laat staan en bijwerkt en mooie, blauwe ogen die eigenlijk altijd wel lachen. Het is gewoon het hele plaatje dat mij aanspreekt!